บุคลากรและคณาจารย์

บุคลากรและคณาจารย์ ครูประจำ
Todd Indehar: อาจารย์ Todd มาจากเมือง Minneapolis รัฐ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยทำงานด้านการเงินของการตลาดและการจัดการเป็นเวลา 25 ปีให้กับหลายบริษัทรวมทั้งบริษัท American Express ในประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่ม ING, N.V อาจารย์ Todd สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมาเป็นเวลา 11 ปี อาจารย์ Todd สมรสกับอาจารย์ Karen เป็นเวลา 33 ปี มีบุตร 3 คนและหลาน 2 คน

Karen Indehar: อาจารย์ Karen เกิดที่เมือง Chicago รัฐ Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ย้ายไปเมือง Minneapolis รัฐ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา จบการศึกษาปริญญาตรี B.S. สาขาคหกรรมศาสตร์และธุรกิจ จาก University of Minnesota รัฐ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับประกาศนียบัตร TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) จาก Cebu Graduate School of Theology เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ก่อนจะย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพฯในปี 2005 อาจารย์ Karen เป็นครู Home School และมีธุรกิจรับเลี้ยงเด็กที่บ้าน อาจารย์ Karen สมรสกับอาจารย์ Todd เป็นเวลา 33 ปี มีบุตร 3 คนและหลาน 2 คน

ครูพิเศษ
Dan Malla - Manila, Philippines
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
จำนงค์ แสงเพชร (นก) บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ คุณนกจบอนุปริญญา สาขาการตลาด จากโรงเรียนเทคนิคพานิชยาการเจ้าพระยา คุณนกเคยทำงานที่บริษัทจิวเวลรี่แห่งหนึ่งที่สีลม สมรสกับนาย พงษ์ภิวัฒน์ กาษร มีบุตรหนึ่งคน ปัจจุบันเป็นเลขาของศูนย์ภาษาอังกฤษสันติสุขสาขาสีลม
นางสาว ฤทัย อุทัยชลานนท์ (นิว) จบการศึกษามัธยมปลายจากโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ปี 2549 ได้สมรสกับนายรณมน มีบุตรชายหนึ่งคน ปัจจุบันทำงานที่ Santisuk English Center