ค่าใช้จ่าย

เรียนจันทร์ – พฤหัส
วันละ 2 ชั่วโมง (15 วัน)
เรียนเป็นห้องๆละ 6-12 คน

*สำหรับนักศึกษาใหม่ทุกคนมีค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท (ครั้งเดียวตลอดชีพ รับคืนไม่ได้)
*ผู้ที่เคยเรียนที่สันติสุขสีลมมาก่อนจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ที่โรงเรียนระบุไว้ (2 วันทำการก่อนเปิดเทอม) เพื่อจะได้ราคาตามปกติข้างต้น หากเลยวันที่ที่ระบุไว้ ค่าเล่าเรียนจะเพิ่มอีก 500 บาท

หนังสือและซีดี
ศูนย์ภาษาอังกฤษสันติสุขสีลมได้รวบรวมเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อทำตำราอันมีเอกลักษณ์ของเราเอง ซึ่งผลิตโดยคนไทย เพื่อการเรียนรู้ของคนไทยโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อมอบทรัพยากรที่ดีที่สุดแก่ผู้เรียน เราใช้หนังสือข้างล่างนี้ในห้องเรียนของเรา และยังมีซีดีสำเนียงอเมริกันเพื่อให้นักเรียนใช้ส่วนตัวอีกด้วย

PRE-1

Book: 160 บาท

BOOK 1

Book: 185 บาท

BOOK 2

Book: 210 บาท

GRAMMAR THROUGH DIALOGUES


Book: 210 บาท

ENGLISH FOR   HOSPITAL STAFF


Book: 85 บาท

ADVANCED CONVERSATION

Book: 130 บาท

WRITING


Book: 180 บาท