วิชายอดเยี่ยมที่น่าเรียน!

Submitted by admin on พ, 05/16/2018 - 00:27
เรามีชั้นเรียนยอดเยี่ยมที่เปิดรับนักเรียนทุกเทอม นอกจาก Pre-1 และ ระดับ 1-4 ชั้นอื่นๆคือ Basic 1-3, Parts of Speech 1-3, Grammar Through Dialogues, Advanced Conversation, และ Writing เราเปิดรับนักเรียนแค่ห้องละ 6-11 คน