หลักสูตร

โรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุขมีหลักสูตรหรือคอร์สการสนทนา 5 ระดับ:
ระดับเตรียมความพร้อม (PRE-LEVEL 1)
ชั้นเรียนยอดเยี่ยมที่ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และเตรียมนักเรียนให้พร้อมเพื่อเรียนกับครูเจ้าของภาษาในระดับ 1 ต่อไป เนื้อหาภาษาอังกฤษมีการสนทนา การออกเสียง ไวยา- กรณ์ การอ่าน การแต่งประโยค การทำความเข้าใจ และการเขียน สอนโดยครูคนไทยมืออาชีพที่ภาษาอังกฤษดีเยี่ยมและมากด้วยประสบการณ์ นักเรียนสามารถให้ครูไทยอธิบายเป็นภาษาไทยได้
ระดับ 1 (LEVEL 1)
ชั้นเรียนยอดเยี่ยมที่สอนโดยครูเจ้าของภาษา ซึ่งปกติเป็นชาวอเมริกัน เป็นการเริ่มต้นการพูดการสนทนาหลายรูปแบบในภาษาอังกฤษ โดยเน้นการออกเสียงและการใช้หลักไวยากรณ์ให้ถูกต้องในประโยค นักเรียนจะได้พูดและสนทนาภาษาอังกฤษทุกวันในชั้นเรียน ชั้นเรียนยังมีการอ่านภาษาอังกฤษ การทำความเข้าใจ ปริศนาอักษรไขว้ ภาษิตภาษาอังกฤษ และการเขียนเรียงความ รวมทั้งเพลงภาษาอังกฤษด้วย
ระดับ 2 (LEVEL 2)
ชั้นเรียนยอดเยี่ยมที่ต่อเนื่องจากระดับ 1 (Level 1) มีไวยากรณ์ที่เป็นระดับ advanced เพิ่มขึ้น การแต่งประโยคแบบสร้างสรรค์ การเพิ่มทักษะภาษา ตลอดจนการสนทนาในห้องเรียนเพื่อช่วยนักเรียนให้พัฒนาทักษะการสนทนา จุดเด่นอีกจุดของระดับ 2 คือการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 1/2 ชั่วโมง โดยครูต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนจะได้พูดภาษาอังกฤษกับครูอย่างเต็มที่แบบ non-stop
ระดับ 3 (LEVEL 3)
ชั้นเรียนยอดเยี่ยมที่ต่อเนื่องจากระดับ 2 (Level 2) มีไวยากรณ์เพิ่มมากขึ้น การแต่งประโยคแบบสร้างสรรค์  การเพิ่มทักษะภาษา การสนทนากลอนสด เช่น หัวข้อ “เมื่อวานทำอะไรบ้าง?"ตลอดจนการเขียนภาษาอังกฤษตามคำบอก และการฝึกสนทนาทั่วไป
ระดับ 4 (LEVEL 4)
ชั้นเรียนยอดเยี่ยมระดับสุดท้ายของกลุ่มพื้นฐานการสอนให้นักเรียนได้พูดและสนทนาภาษาอังกฤษให้เป็นและเก่ง ในระดับ 4(Level4)นี้ นักเรียนจะได้ฝึกและเพิ่มทักษะภาษาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยฝึกพูดบรรยาย นำเสนอหน้าชั้น เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนได้พัฒนาความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าผู้อื่น นอกจากนี้ ชั้นนี้จะช่วยส่งเสริมการออกเสียง ตลอดจนการฟัง จุดเด่นอีกจุดของระดับ 4 คือการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 1 ชั่วโมง โดยครูต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนจะได้พูดภาษาอังกฤษกับครูอย่างเต็มที่แบบ non-stop
ชั้นไวยากรณ์ผ่านบทสนทนา (GRAMMAR THROUGH DIALOGUES)
ชั้นเรียนไวยากรณ์ (Grammar)ที่ยอดเยี่ยมและสนุกอีกชั้นหนึ่ง พร้อมนำไปใช้ได้ เนื้อหามีรูปกาลต่างๆในภาษาอังกฤษ การสนทนาประจำวัน บทเรียนไวยากรณ์ ตลอดจนเน้นทักษะในการพูด การสนทนา การอ่าน และการทำความเข้าใจภาษาอังกฤษ สอนโดยครูคนไทยมืออาชีพที่ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม มีปริญญาบัตรจากประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา และมากด้วยประสบการณ์  
ชั้นภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น 1-3 (BASIC 1-3) ชั้นเรียนยอดเยี่ยมและมีเอกลักษณ์สำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ หรือมีทักษะภาษาอังกฤษที่อ่อน เป็นการปูพื้นฐานด้านภาษากันใหม่แบบเบื้องต้น Basic 1 และ 2 รับนักเรียน 4-6 คน Basic 3 รับนักเรียน 5-8 คน สอนโดยครูคนไทยมืออาชีพที่ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม มีปริญญาบัตรจากประเทศไทย และผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี พร้อมมากด้วยประสบการณ์  
ชั้นการสนทนาระดับสูง (ADVANCED CONVERSATION)
ชั้นเรียนยอดเยี่ยมระดับสูง ฝึกทักษะระดับสูงด้านการสนทนา การพูด การฟัง เรียนรู้วิธีการสัมภาษณ์ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน เป็นชั้นเรียนเสริมที่ดีเยี่ยมต่อจากระดับ 1-4 (LEVEL 1 - 4)
ชั้นภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (ENGLISH FOR HOSPITAL STAFF) ชั้นเรียนพิเศษยอดเยี่ยมสำหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลโดยเฉพาะ โดยมีคำศัพท์ต่างๆที่ใช้ในโรงพยาบาล และเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งเป็นเรื่องราวจากชีวิตจริง ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยชาวต่างประเทศและให้ความรู้ทั่วไปในโรงพยาบาล เป็นชั้นเรียนเอกลักษณ์ของสันติสุข สอนโดยครูชาวอเมริกัน
ชั้นเรียนพิเศษ: การเขียนภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ได้ (PRACTICAL WRITING)
กรุณาอ่านรายละเอียดในหน้า 1ของข่าวสันติสุข/Santisuk Newsชั้นเรียนพิเศษ: บางครั้งบางครา โรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุขจะเปิดสอนหลักสูตรสร้างสรรค์อื่นๆ เช่น การเขียนภาษาอังกฤษ (Writing) ดนตรีและภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเพื่อการกีฬา เป็นต้น กรุณาติดต่อสำนักงานธุรการสันติสุขหากท่านสนใจ