สารสันติสุข

ทุกเดือน ภายในโรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุข เรามีสิ่งตีพิมพ์ที่ออกทุกสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนโดยแจกแก่ครูและนักเรียนทุกท่านเรียกว่า Santisuk News เพื่อแจ้งข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ตลอดจนส่งข่าวครูอาสาสมัครหรือชาวต่างประเทศจิตอาสาที่มาสอน อนึ่ง เราได้จัดทำเป็น PDF File เพื่อให้ผู้อ่านทางอินเตอร์เน็ตได้อ่านผ่านทางเว็บไซต์ของเราด้วย ขอเชิญอ่านเดือนล่าสุด หรืออ่านย้อนหลังได้


คลิกเพื่อดาวน์โหลดข่าวเดือน ฉบับ ธันวาคม 2018

 

 

 

 

มกราคม 2019

พฤศจิกายน 2018

ตุลาคม 2018

กันยายน 2018

สิงหาคม 2018

กรกฎาคม 2018

มิถุนายน 2018

มีนาคม 2018

มีนาคม 2018

กุมภาพันธ์ 2018

มกราคม 2018