รอบเรียนและราคา

รอบเวลาที่เปิดสอน ราคา/ คอร์ส
07:00 - 09:00 1,500 บาท
10:00 - 12:00 1,600 บาท
13:00 - 15:00 1,300 บาท
16:45 - 18:45 1,800 บาท
19:00 - 21:00 2,400 บาท

โปรดสังเกตราคาเปลี่ยนสำหรับรอบเรียนวันที่ 2/08-30 ต.ค. 2562: รอบเวลา 10 น. และ 13 น. ราคา 1,900 บาท/คอร์ส และรอบเวลา 16 น. (เฉพาะต.ค. เป็น 16 น. ไม่ใช่ 16.45 น.) ราคา 1,300 บาท/คอร์ส ในเดือนพ.ย. ราคาจะกลับไปตามตารางข้างต้น สำหรับเทอมเดือนต.ค. เท่านั้น ทุกชั้นจะพบกันวันจันทร์-วันศุกร์ แต่ไม่มีชั้นเรียนเวลา 19 น.ของวันศุกร์  

เรียนวันจันทร์ – วันพฤหัสฯ วันละ 2 ชั่วโมง (15 วัน) เรียนเป็นห้องๆละ 6-12 คน *สำหรับนักศึกษาใหม่ทุกคนมีค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท(ครั้งเดียวตลอดชีพ รับคืนไม่ได้)

*ผู้ที่เคยเรียนที่สันติสุขมาก่อนจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ที่โรงเรียนระบุไว้ หากเลยวันที่ที่ระบุไว้ ค่าเล่าเรียนจะเพิ่มอีก 500 บาท โปรดดูในสารสันติสุข (Santisuk News) ฉบับล่าสุด 

สำหรับชั้นเรียนระดับพื้นฐาน (Basic 1-3) ตอนนี้ ค่าเล่าเรียนราคาเท่ากับชั้นเรียนปกติ ตามรอบเวลาเรียน 

 

ตำราเรียน และไฟล์เสียง (Audio)
โรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุขได้รวบรวมเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อทำตำราอันมีเอกลักษณ์ของเราเอง ซึ่งผลิตโดยพวกเราคนไทย เพื่อการเรียนรู้ของคนไทยโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อมอบทรัพยากรที่ดีที่สุดแก่ผู้เรียน เราใช้หนังสือข้างล่างนี้ในห้องเรียนของเรา และยังมีไฟล์เสียง (Audio) สำเนียงอเมริกันเพื่อให้นักเรียนใช้ส่วนตัวอีกด้วย

PRE-1

ตำรา + ไฟล์เสียง: 160 บาท

BOOK 1

ตำรา + ไฟล์เสียง: 185 บาท

BOOK 2

ตำรา + ไฟล์เสียง: 210 บาท

GRAMMAR THROUGH DIALOGUES


ตำรา + ไฟล์เสียง: 210 บาท

ENGLISH FOR   HOSPITAL STAFF


ตำรา: 85 บาท

ADVANCED CONVERSATION

ตำรา: 130 บาท

WRITING


ตำรา: 180 บาท