รอบเรียนและราคา

รอบเวลาที่เปิดสอน ราคา/ คอร์ส
07:00 - 09:00 1,700 บาท
10:00 - 12:00 1,800 บาท
13:00 - 15:00 1,500 บาท
16:45 - 18:45 2,000 บาท
19:00 - 21:00 2,600 บาท

เรียนวันจันทร์ – วันพฤหัสฯ วันละ 2 ชั่วโมง (15 วัน) เรียนเป็นห้องๆละ 6-12 คน *สำหรับนักศึกษาใหม่ทุกคนมีค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท(ครั้งเดียวตลอดชีพ รับคืนไม่ได้)

*ผู้ที่เคยเรียนที่สันติสุขมาก่อนจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ที่โรงเรียนระบุไว้ หากเลยวันที่ที่ระบุไว้ ค่าเล่าเรียนจะเพิ่มอีก 500 บาท โปรดดูในสารสันติสุข (Santisuk News) ฉบับล่าสุด 

สำหรับชั้นเรียนระดับพื้นฐาน (Basic 1-3) ตอนนี้ ค่าเล่าเรียนราคาเท่ากับชั้นเรียนปกติ ตามรอบเวลาเรียน 

 

ตำราเรียน และไฟล์เสียง (Audio)
โรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุขได้รวบรวมเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อทำตำราอันมีเอกลักษณ์ของเราเอง ซึ่งผลิตโดยพวกเราคนไทย เพื่อการเรียนรู้ของคนไทยโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อมอบทรัพยากรที่ดีที่สุดแก่ผู้เรียน เราใช้หนังสือข้างล่างนี้ในห้องเรียนของเรา และยังมีไฟล์เสียง (Audio) สำเนียงอเมริกันเพื่อให้นักเรียนใช้ส่วนตัวอีกด้วย

PRE-1

ตำรา: 160 บาท

BOOK 1

ตำรา: 250 บาท

BOOK 2

ตำรา: 250 บาท

GRAMMAR THROUGH DIALOGUES


ตำรา: 250 บาท

ENGLISH FOR   HOSPITAL STAFF


ตำรา: 85 บาท

ADVANCED CONVERSATION

ตำรา: 130 บาท

WRITING


ตำรา: 180 บาท