ประวัติโรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุข

ประวัติย่อของโรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุข 

โรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุขเริ่มต้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2536 รอบโต๊ะปิงปองในโรงรถของบ้านอาจารย์สตีฟและอาจารย์นพลักษณ์ เคเบิ้ล หมู่บ้านศานตินิเวศ ถนนลาดพร้าว บางกะปิ กทม. นักเรียนรุ่นแรกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง หลังจาก 1 ½ ปี เราจึงเช่าทาวน์เฮ้าส์ในหมู่บ้านศานตินิเวศเป็นศูนย์ภาษาอังกฤษแห่งแรก ค่าเล่าเรียนตอนเริ่มต้นราคาย่อมเยาที่คนละ 300 บาท เราไม่เคยโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือในหนังสือพิมพ์ เพื่อนๆชาวอเมริกันเริ่มมาช่วยสอนภาษาอังกฤษในพ.ศ. 2538 จวบจนปัจจุบัน เรามีครูชาวอเมริกันมาสอนทุกเทอม

ขณะนี้ โรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุขตั้งอยู่ ณ สถานที่ที่ 6 ของเราซึ่งเราได้ย้ายมาอยู่ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 ทุกปี มีผู้มาลงทะเบียนประมาณปีละ 1,000 คน เฉลี่ยแล้ว 300 คนทุกเทอม ขณะนี้ เรามีสาขาอยู่ที่ลาดกระบัง สีลม รัชดา รัชโยธิน ปากเกร็ด และ บางแค

โรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุขยังมีทุนการศึกษาที่เรียกว่า“ผู้นำแห่งสหัสวรรษใหม่” (Leadership for the New Millennium) หรือชื่อย่อว่าทุน LFNM ในหลายปีที่ผ่านมา มีนักเรียนสันติสุข 45 คนที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อไปดูงาน โดยศึกษาและสัมภาษณ์ผู้นำชาวอเมริกันในภาครัฐและเอกชน ทั้งในแวดวงธุรกิจ ชุมชน และการเมือง เราได้ให้ทุนในพ.ศ. 2544 พ.ศ.2545 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2558 และ  พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน ผู้ได้รับทุนเหล่านี้กำลังทำงานระดับบริหาร และเป็นครูของโรงเรียน ตลอดจนมีอาชีพอื่นที่ดีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทุน LFNM นี้ให้ทุนที่ครอบคลุมทั้งตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ที่พักกับครอบครัวอเมริกัน ค่าอาหาร ค่าเดินทางทั้งสิ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆและกิจกรรมทั้งหมด เชิญชมว่าทีม LFNM ล่าสุดทำอะไรกันบ้างจากภาพ LFNM  การเดินทางของ LFNM รุ่นต่อไปจะเป็นในเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2564

 (ปรับเนื้อหา ม.ย. 2562)