บุคลากรและคณาจารย์

ผู้บริหาร/ครูพิเศษ

โกเมศ แซ่จง (ครูถ่อง) จบการศึกษาปริญญา โท 2 สาขาคือ ศศ.ม. (TEFL Teaching English as a Foreign Language การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) จากม.ศรีนครินทรวิโรฒ และ M.A. (Pastoral Studies) จาก Azusa Pacific University รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา จบปริญญาตรี ศศ.บ. สาขาสื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง ครูถ่อง อดีตศิษย์เก่าสันติสุขและผู้รับทุน LFMN 2001 ของสันติสุขไปประเทศสหรัฐอเมริกา สอนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ปี 2002 ได้รับประกาศนียบัตร TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) ครูถ่องเป็นผู้อำนวยการ และสอนที่ศูนย์ภาษาสันติสุขรัชโยธิน ครูถ่องและภรรยาคือคุณจีน่า (Gynna) ชาวฟิลิปปินส์ มีบุตรชายหนึ่งคน

ครูประจำ

เบอร์ล่า บุชล์ เบอร์ล่า จบการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาพิเศษศึกษาศาสตร์ เรียนรู้เกี่ยวกับความพิการและพฤติกรรมที่ผิดปกติทางด้านอารมณ์ ได้ประกาศนีบัตรการสอนระดับมัธยม จากมหาวิทยาลัยเบทเธล รัฐมินิโซต้า สหรัฐอเมริกา และได้ ประกาศนียบัตรด้านเด็กพิเศษออทิสซึม ASD เป็นครูสอนเด็กพิเศษออทิสซึม 17 ปี ที่รัฐมินิโซต้า สหรัฐอเมริกา จบการศึกษา ปริญญาตรี จาก Northwestern College รัฐไอโอว่า เบอร์ล่าเคยสอนที่สันติสุขลาดพร้าว 1 เดือน ในปี2012 และปี 2016 เบอร์ล่าจะเป็นครูผู้สอน ที่เป็นเจ้าของภาษา และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของศูนย์ภาษาสันติสุขรัชโยธิน เธอ มีบุตร 3 คน 2 คนแต่งงานแล้ว และ และหลาน 4 คน มีบุตรชายที่ยังโสดอีก 1 คน
นาวีด โจเซฟ (โทนี่) จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านพาณิชย์ สาขาวิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเน้นการสื่อสาร และสถิติจากมหาวิทยาลัยปัญจาบ ประเทศปากีสถาน โทนี่สอยผ่าน IELTS จาก British Council ที่เมืองอิสลามาบัดประเทศ ปากีสถาน เขาแต่งงานกับพิงก์กี้และมีบุตรชาย 1 คน โทนี่สอนภาษาอังกฤษที่สันติสุขลาดพร้าว ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2557 โทนี่จะเป็นครูและทำหน้าที่ด้านการเงินและด้าน IT รวมทั้งเป็นกรรมการศูนย์ภาษาสันติสุขรัชโยธิน
Colleen Combrinck คอลลีน คอมบริงค์ มาจาก เคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ จบการศึกษาปริญญาบัตรด้าน ศึกษาศาสตร์จาก Department of Education และด้านศาสนศาสตร์จาก Cape Bible Training Center รวมถึงได้รับประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ( TEFL ) จากสถาบัน Cape Town Training Institute คอลลีนได้สอนภาษาอังกฤษที่ประเทศแอฟริกาใต้ ตั้งแต่ปี 1985 จนถึงปี 2017 และได้สอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุข(สำนักงานใหญ่)ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคมปี 2018 หลังจากนั้นได้มาสอนที่ศูนย์ภาษาอังกฤษสันติสุขรัชโยธินในเดือนสิงหาคมปี2018 จนถึงปัจจุบัน อาจารย์คอลลีนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของศูนย์ภาษาอังกฤษสันติสุขรัชโยธิน เธอมีบุตร 2 คน บุตรชาย 1 คนและบุตรสาว 1 คน

ครูพิเศษ

คันวอล โจเซฟ (พิงค์กี้) จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวรรณกรรมภาษาอังกฤษและวารสารศาสตร์จากมหาวิทยาลัยปัญจาบประเทศ ปากีสถาน พิงค์กี้้จบปรกาศนียบัตร 2 ปี ทางด้าน พันธกิจการรับใช้จากศูนย์ฝึกอบรมเรมา ประเทศไทย และผ่านการสอบIELTS จาก British Council ที่ประเทศ ปากีสถาน เธอแต่งงานกับโทนี่และมีบุตรชายด้วยกัน 1 คน พิงค์กี้สอนภาษาอังกฤษที่สันติสุขลาดพร้าวตั้งแต่เดือน ก.ค. 2557 เธอจะทำหน้าที่เป็นครู และทำงานในตำแหน่งธุรการ และเป็นกรรมการที่สันติสุขรัชโยธิน
Berlie De Casa Otico - Bohol, Philippines
รอบเรียนเดือนกุมภาพันธ์

: February session

Mary Larsen- USA

โสรยา เหล่าจั่น (ครูต่าย) ศิษย์เก่าสันติสุข จบการศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม หลังจากเริ่มต้นด้วยการสอนน้องๆในชั้นเรียนเด็ก ปัจจุบันครูต่ายสอนวิชา Basic และ Pre-1 ครูต่ายเป็นผู้รับทุนผู้นำแห่งสหัสวรรษใหม่ประจำปี 2561 จากสันติสุขไปประเทศสหรัฐอเมริกา (2018 LFNM: Leadership for the New Millennium Scholarship)