ศูนย์ภาษาอังกฤษสันติสุขปากเกร็ดมีหลักสูตรหรือคอร์สการสนทนา 5 ระดับ:

ระดับเตรียมความพร้อม (PRE-LEVEL 1)

ชั้นเรียนยอดเยี่ยมที่ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และเตรียมนักเรียนให้พร้อมเพื่อเรียนกับครูเจ้าของภาษาในระดับ 1 ต่อไป เนื้อหาภาษาอังกฤษประกอบด้วยการสนทนา การออกเสียง ไวยากรณ์ การอ่าน การแต่งประโยค การทำความเข้าใจ และการเขียน สอนโดยครูคนไทยมืออาชีพที่ภาษาอังกฤษดีเยี่ยมและมากด้วยประสบการณ์ นักเรียนสามารถให้ครูไทยอธิบายเป็นภาษาไทยได้

ระดับ 1 (LEVEL 1)

ชั้นเรียนยอดเยี่ยมที่สอนโดยครูเจ้าของภาษา ซึ่งปกติเป็นชาวอเมริกัน เป็นการเริ่มต้นการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษหลายๆแบบ โดยเน้นการออกเสียงและการใช้หลักไวยากรณ์ให้ถูกต้องในประโยค นักเรียนจะได้ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษทุกวัน ในชั้นเรียนยังเน้นการอ่าน การทำความเข้าใจ การออกเสียงให้ถูกต้อง ปริศนาอักษรไขว้ และการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษด้วย

ระดับ 2 (LEVEL 2)

ชั้นเรียนยอดเยี่ยมต่อเนื่องจากระดับ 1 (Level 1) เพื่อเน้นการฝึกไวยากรณ์และการแต่งประโยคเพิ่มเติม มีการแนะนำให้นักเรียนฝึกท่องจำบทสนทนาในระดับนี้เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการพูด จุดเด่นอีกประการหนึ่งของระดับ 2 นี้ คือ การสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 1/2 ชั่วโมง โดยครูต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนจะได้พูดภาษาอังกฤษกับครูอย่างเต็มที่แบบ non-stop

ระดับ 3 (LEVEL 3)

ชั้นเรียนยอดเยี่ยมที่ต่อเนื่องจากระดับ 2 (Level 2) โดยจะเน้นการสนทนามากขึ้น การฝึกแต่งประโยคสดๆโดยไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า และการฝึกตอบคำถามเพื่อแลกเปลี่ยนกันทุกๆวัน นอกจากนี้ ในระดับนี้ยังมีการฝึกท่องจำบทสนทนา การฝึกเขียนตามคำบอก การออกเสียง การอ่านทำความเข้าใจ การเขียน และการฝึกสนทนาทั่วไปออ

ระดับ 4 (Level 4)

ในชั้นเรียนยอดเยี่ยมระดับ 4(Level4) นี้ นักเรียนจะได้ฝึกและเพิ่มทักษะภาษาให้ดียิ่งขึ้นอีก โดยการฝึกบรรยายหน้าชั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษต่อหน้าผู้อื่น นอกจากนี้ ยังมีการเสริมทักษะการออกเสียง ตลอดจนการฝึกฟังทุกๆวัน จุดเด่นอีกประการของระดับ 4 คือ การสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 1 ชั่วโมง โดยครูต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนจะได้พูดภาษาอังกฤษกับครูอย่างเต็มที่แบบ non-stop

 

ชั้นเรียนไวยากรณ์ด้วยบทสนทนา (Grammar Through Dialogues)

ชั้นเรียนไวยากรณ์ (Grammar) ที่ยอดเยี่ยมและสนุกอีกชั้นหนึ่ง พร้อมนำไปใช้ได้ เนื้อหามุ่งเจาะลึกเรื่องรูปกาลต่างๆในภาษาอังกฤษ โดยผ่านบทสนทนาประจำวันที่ออกแบบมาเพื่อเน้นฝึกไวยากรณ์ ทักษะการพูดให้ถูกต้อง การอ่าน และการทำความเข้าใจภาษาอังกฤษ สอนโดยครูคนไทยมืออาชีพที่ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม มีปริญญาบัตรจากประเทศไทยหรือครูเจ้าของภาษาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมากด้วยประสบการณ์ นักเรียนที่จะเข้าเรียนในระดับนี้ต้องจบระดับ 4 ก่อน

*หมายเหตุ : หลักสูตรนี้จะแบ่งออกเป็นสองภาค

 

ชั้นการสนทนาระดับสูง (ADVANCED CONVERSATION)

ชั้นเรียนยอดเยี่ยมระดับสูง ฝึกทักษะระดับสูงด้านการสนทนา การฟัง การอ่านทำความเข้าใจ และการสัมภาษณ์ โดยนักเรียนจะได้มีโอกาสฝึกอภิปรายหัวข้อต่างๆพร้อมตอบคำถามในแต่ละวันทั้งเป็นกลุ่มและระหว่างกัน นอกจากนี้ยังมีการเน้นเพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆให้แก่นักเรียน เป็นชั้นเรียนเสริมที่ดีเยี่ยมต่อจากระดับ 1-4 (LEVEL 1 - 4)