ผู้บริหาร/ครูพิเศษ
 
 

David Fewster (ครูเดวิด) มาจากเมืองเร็กซัม เวลซ์ สหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษ และเคยทำงานทั้งในประเทศลาวและประเทศไทย ครูเดวิดเป็นบรรณาธิการของสำนักพิมพ์กนกบรรณสารมา 20 ปี และในปี 2540 ครูเดวิดได้ก่อตั้งบริดจ์คอมมิวนิเคชั่นส์ ซึ่งได้ตีพิมพ์ตำราของโรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุขด้วย ครูเดวิดเกษียณในปี 2544 และได้กลับมาที่กรุงเทพฯในปี 2560 เพื่อตั้งศูนย์ภาษาอังกฤษสันติสุขปากเกร็ด จ.นนทบุรีโดยครูเดวิดเป็นผู้อำนวยการ 

 

  นายพงษ์พันธ์ โสขุมา จบการศึกษาจาก คณะรัฐศาตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีประสบการณ์การทำงานที่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนาม 5 ปี และในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการพิเศษ 2 ปี มีส่วนในการรับใช้ด้านดนตรีนมัสการในคริสตจักรท้องถิ่น และได้เริ่มทำงานกับ ศูนย์ภาษาอังกฤษสันติสุข ปากเกร็ด ในเดือนพฤษภาคม 2018
  Rhesa Gravino จบปริญญาตรี ด้านการศึกษาปฐมวัย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จาก มหาวิทยาลัย Misamis เมืองOzamiz ประเทศ ฟิลิบปินส์ และจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านศาสนศาสตร์ จากวิทยาลัยศาสนศาสตร์ Cebu ประเทศฟิลิปปินส์ รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตร TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ ทั้งโรงเรียนเอกชนและรัฐบาล ในประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 และสอน EILTS Class ที่ประเทศจีน ในปี ค.ศ. 2008 นอกจากนั้น เคยเป็นอาจารย์ใหญ่ในมหาวิยาลัยมาก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มต้นสอนภาษาอังกฤษที่ ศูนย์ภาษาอังกฤษ สันติสุข ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2018