เรียนวันจันทร์ – วันพฤหัสฯ วันละ 2 ชั่วโมง (15 วัน)
เรียนเป็นห้องๆละ 6-11 คน ทุกชั้นราคา 2,700 บาท

*มีค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาทซึ่งคืนไม่ได้สำหรับนักเรียนใหม่ทุกท่าน นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ ศูนย์ฯระบุไว้ (2 วันทำการก่อนเปิดเทอม) เพื่อจะได้ราคาตามปกติข้างต้น หากเลยวันดังกล่าว ค่าเล่าเรียนจะเพิ่มอีก 300 บาท 

หนังสือและซีดี
ศูนย์ภาษาอังกฤษสันติสุขปากเกร็ดได้รวบรวมเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์เพื่อทำตำราอันมีเอกลักษณ์ของเราเอง ซึ่งผลิตโดยคนไทย เพื่อการเรียนรู้ของคนไทยโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อมอบทรัพยากรที่ดีที่สุดแก่ผู้เรียน เราใช้หนังสือข้างล่างนี้ในห้องเรียนของเรา และยังมีซีดีสำเนียงอเมริกันเพื่อให้นักเรียนใช้ส่วนตัวอีกด้วย

Pre-1

หนังสือ + CD: 160 บาท

Book 1

หนังสือ: 185 บาท

Book 2

หนังสือ: 210 บาท

Grammar Through Dialogues

หนังสือ + CD: 210 บาท

Advanced Conversation

หนังสือ: 130 บาท

Writing

หนังสือ: 180 บาท