หลักสูตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษสันติสุข

หลักสูตรภาษาอังกฤษสันติสุขมีทั้งหมด 9 ระดับ แบ่งเป็นระดับพื้นฐานและระดับสูงโดยในแต่ละระดับ คุณจะเห็นได้ชัดว่ามีความมั่นใจมากขึ้น กล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะหลักสูตรของเรามุ่งเน้นให้คุณได้ใช้ภาษาอังกฤษจากประสบการณ์จริงจากอาจารย์เจ้าของภาษาในทุกๆวัน ซึ่งจะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ สำเนียงของคุณจะเริ่มใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน แบบไม่ต้องแปลภาษาในสมองอีกต่อไป และเราจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและกระตุ้นการเรียนรู้ของคุณให้รู้สึกสนุกไปกับการฝึกฝนภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลา

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานและหลักสูตรหลัก

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานและหลักสูตรหลักมีทั้งหมด 6 ระดับซึ่งในแต่ระดับ นักเรียนจะได้ฝึกทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และการเขียน

ชั้นภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น (BASIC 1-3) ชั้นเรียนยอดเยี่ยมและมีเอกลักษณ์สำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ หรือมีทักษะภาษาอังกฤษที่อ่อน เป็นการปูพื้นฐานด้านภาษากันใหม่แบบเบื้องต้น Basic 1 & 2 มีนักเรียน 3-5 คน Basic 3 มีนักเรียน 3 - 8 คน ค่าเรียนราคา 2,100 บาท/ท่าน ไม่ว่าจะเลือกเวลาไหนก็ตาม สอนโดยครูคนไทยมืออาชีพที่ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม มีปริญญาบัตรจากประเทศไทย และผ่านการอบรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมมากด้วยประสบการณ์  
ระดับเตรียมความพร้อม (PRE-LEVEL 1)
ชั้นเรียนยอดเยี่ยมที่ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และเตรียมนักเรียนให้พร้อมเพื่อเรียนกับครูเจ้าของภาษาในระดับ 1 ต่อไป เนื้อหาภาษาอังกฤษมีการสนทนา การออกเสียง ไวยา- กรณ์ การอ่าน การแต่งประโยค การทำความเข้าใจ และการเขียน สอนโดยครูคนไทยมืออาชีพที่ภาษาอังกฤษดีเยี่ยมและมากด้วยประสบการณ์ นักเรียนสามารถให้ครูไทยอธิบายเป็นภาษาไทยได้
ระดับ 1 (LEVEL 1)
ชั้นเรียนยอดเยี่ยมที่สอนโดยครูเจ้าของภาษา ซึ่งปกติเป็นชาวอเมริกัน เป็นการเริ่มต้นการพูดการสนทนาหลายรูปแบบในภาษาอังกฤษ โดยเน้นการออกเสียงและการใช้หลักไวยากรณ์ให้ถูกต้องในประโยค นักเรียนจะได้พูดและสนทนาภาษาอังกฤษทุกวันในชั้นเรียน ชั้นเรียนยังมีการอ่านภาษาอังกฤษ การทำความเข้าใจ ปริศนาอักษรไขว้ ภาษิตภาษาอังกฤษ และการเขียนเรียงความ รวมทั้งเพลงภาษาอังกฤษด้วย
ระดับ 2 (LEVEL 2)
ชั้นเรียนยอดเยี่ยมที่ต่อเนื่องจากระดับ 1 (Level 1) มีไวยากรณ์ที่เป็นระดับ advanced เพิ่มขึ้น การแต่งประโยคแบบสร้างสรรค์ การเพิ่มทักษะภาษา ตลอดจนการสนทนาในห้องเรียนเพื่อช่วยนักเรียนให้พัฒนาทักษะการสนทนา จุดเด่นอีกจุดของระดับ 2 คือการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 1/2 ชั่วโมง โดยครูต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนจะได้พูดภาษาอังกฤษกับครูอย่างเต็มที่แบบ non-stop
ระดับ 3 (LEVEL 3)
ชั้นเรียนยอดเยี่ยมที่ต่อเนื่องจากระดับ 2 (Level 2) มีไวยากรณ์เพิ่มมากขึ้น การแต่งประโยคแบบสร้างสรรค์  การเพิ่มทักษะภาษา การสนทนากลอนสด เช่น หัวข้อ “เมื่อวานทำอะไรบ้าง?"ตลอดจนการเขียนภาษาอังกฤษตามคำบอก และการฝึกสนทนาทั่วไป
ระดับ 4 (Level 4)
ชั้นเรียนยอดเยี่ยมระดับสุดท้ายของกลุ่มพื้นฐานการสอนให้นักเรียนได้พูดและสนทนาภาษาอังกฤษให้เป็นและเก่ง ในระดับ 4(Level4)นี้ นักเรียนจะได้ฝึกและเพิ่มทักษะภาษาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยฝึกพูดบรรยาย นำเสนอหน้าชั้น เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนได้พัฒนาความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าผู้อื่น นอกจากนี้ ชั้นนี้จะช่วยส่งเสริมการออกเสียง ตลอดจนการฟัง จุดเด่นอีกจุดของระดับ 4 คือการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 1 ชั่วโมง โดยครูต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนจะได้พูดภาษาอังกฤษกับครูอย่างเต็มที่แบบ non-stop

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูงมีทั้งหมด 3 ระดับโดยในแต่ละระดับนั้น นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะเฉพาะด้านในแต่ละด้านซึ่งได้แก่ Grammar, Conversation และ Writing

ชั้นไวยากรณ์ผ่านบทสนทนา (Grammar Through Dialogues)
ชั้นเรียนไวยากรณ์ (Grammar)ที่ยอดเยี่ยมและสนุกอีกชั้นหนึ่ง พร้อมนำไปใช้ได้ เนื้อหามีรูปกาลต่างๆในภาษาอังกฤษ การสนทนาประจำวัน บทเรียนไวยากรณ์ ตลอดจนเน้นทักษะในการพูด การสนทนา การอ่าน และการทำความเข้าใจภาษาอังกฤษ สอนโดยครูคนไทยมืออาชีพที่ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม มีปริญญาบัตรจากประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา และมากด้วยประสบการณ์  
ชั้นการสนทนาระดับสูง (ADVANCED CONVERSATION) ชั้นเรียนยอดเยี่ยมระดับสูง ฝึกทักษะระดับสูงด้านการสนทนา การพูด การฟัง เรียนรู้วิธีการสัมภาษณ์ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน เป็นชั้นเรียนเสริมที่ดีเยี่ยมต่อจากระดับ 1-4 (LEVEL 1 - 4)
ชั้นการเขียนระดับสูง (Writing) ชั้นเรียนยอดเยี่ยมระดับสูง ฝึกทักษะระดับสูงด้านการเขียน เรียนรู้วิธีการเขียนเรียงความ หลักการเขียนหนังสือ จดหมายทางธุรกิจ หรือบทความทั่วๆไป