สารสันติสุข

ทุกเดือน ภายในโรงเรียนภาษาอังกฤษสันติสุข เรามีสิ่งตีพิมพ์ที่ออกทุกสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนโดยแจกแก่ครูและนักเรียนทุกท่านเรียกว่า Santisuk News เพื่อแจ้งข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ตลอดจนส่งข่าวครูอาสาสมัครหรือชาวต่างประเทศจิตอาสาที่มาสอน อนึ่ง เราได้จัดทำเป็น PDF File เพื่อให้ผู้อ่านทางอินเตอร์เน็ตได้อ่านผ่านทางเว็บไซต์ของเราด้วย  ขอเชิญอ่านเดือนล่าสุด หรืออ่านย้อนหลังได้

สารสันติสุข

คลิกเพื่อดาวน์โหลดข่าวเดือน ฉบับ มีนาคม 2018


กุมภาพันธ์ 2018

มกราคม 2018

ธันวาคม 2017

ตุลาคม-พฤศจิกายน 2017

กันยายน 2017

สิงหาคม 2017

กรกฎาคม 2017

มิถุนายน 2017

พฤษภาคม 2017

มีนาคม 2017

กุมภาพันธ์ 2017

มกราคม 2017

ธันวาคม 2016

พฤศจิกายน 2016

ตุลาคม 2016

กันยายน 2016

สิงหาคม 2016

กรกฎาคม 2016

มิถุนายน 2016

พฤษภาคม 2016

มีนาคม 2016

มีนาคม 2016

มกราคม 2016

ธันวาคม 2015

พฤศจิกายน 2015

ตุลาคม 2015

กันยายน 2015

สิงหาคม 2015

กรกฎาคม 2015

มิถุนายน 2015

พฤษภาคม 2015

เดือนเมษายน 2015

มีนาคม 2015

มีนาคม 2015

ธันวาคม 2014

พฤศจิกายน 2014

ตุลาคม 2014

กันยายน 2014

สิงหาคม 2014

กรกฎาคม 2014

มิถุนายน 2014

พฤษภาคม 2014

เดือนเมษายน 2014

มีนาคม 2014

กุมภาพันธ์ 2014

ธันวาคม 2013

พฤศจิกายน 2013

ตุลาคม 2013

กันยายน 2013

สิงหาคม 2013

กรกฎาคม 2013

มิถุนายน 2013

พฤษภาคม 2013

กุมภาพันธ์ 2013

กุมภาพันธ์ 2013

มกราคม 2013

ธันวาคม 2012

พฤศจิกายน 2012

กันยายน 2012

สิงหาคม 2012

กรกฎาคม 2012

มิถุนายน 2012

พฤษภาคม 2012

มีนาคม 2012

กุมภาพันธ์ 2012

มกราคม 2012

พฤศจิกายน/ธันวาคม 2011

มิถุนายน 2011

สิงหาคม 2011

กรกฎาคม 2011

มิถุนายน 2011

พฤษภาคม 2011

มีนาคม 2011

กุมภาพันธ์ 2011

มกราคม 2011

พฤศจิกายน/ธันวาคม 2010

ตุลาคม 2010

กันยายน 2010

สิงหาคม 2010

กรกฎาคม 2010

มิถุนายน 2010

พฤษภาคม 2010

มีนาคม 2010

กุมภาพันธ์ 2010

มกราคม 2010

ธันวาคม 2009

พฤศจิกายน 2009

ตุลาคม 2009

กันยายน 2009

สิงหาคม 2009

มิถุนายน 2009

พฤษภาคม 2009

มีนาคม 2009

กุมภาพันธ์ 2009

มกราคม 2009